Radionica: Generativna veštačka inteligencija i prompt inženjering

01. mart 2024.
Share
news featured photo

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete dvodnevnoj radionici "Generativna veštačka inteligencija i prompt inženjering", sa posebnim fokusom na e-commerce, koju organizuje Centar za digitalnu transformaciju. Radionica je potpuno besplatna i pruža izvanrednu priliku za sve učesnike da se upoznaju sa najnovijim trendovima i tehnologijama u oblasti veštačke inteligencije bez ikakvog troška.

Radionica se održava 8. i 11. marta 2024. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Sali 6.0 u CDT HUB-u, Kneza Miloša 12, Beograd.

O kojim tehnologijama će biti reči?

Radionica će opisati kako su nastali i na koji način funkcionišu Large Language Models (LLM) i Generative Pretrained Taransformers (GPT) koncepti koji su osnova Chat GPT alata.

Biće opisan način korišćenja sledećih alata: Open AI Chat GPT, Prilagođeni GPT-ovi, Google Bard, Anthropic Claude, Open AI DALL-E i Midjourney sa fokusom na primeni ovih alata u svakodnevnom radu.

Biće reči o aktuelnim dešavanjima i pravcima razvoja u AI industriji, kao i o dugoročnim očekivanjima kako će rad izgledati kada generativni AI alati dodatno napreduju.

Polaznici će ova znanja odmah moći da upotrebe kako bi poboljšali produktivnost i kvalitet rada na ličnom i organizacionom nivou bez obzira u kojoj grani privrede rade.

Dugoročno će steći uvid u kretanja razvoja u AI industriji kako bi mogli da donesu važne strateške odluke u vezi razvoja poslovanja svoje kompanije ili ličnog usavršavanja.

Kome je namenjena radionica?

Radionica ne zahteva tehničke ili programerske veštine.

Vlasnici firmi i zaposleni na izvršnim pozicijama će po završetku ove radionice steći sledeća znanja i uvide:

Šta su i kako funkcionišu Large Language Modeli i GPT?

Kako koristiti LLM/GPT za povećanje lične produktivnosti?

Ideje na koje načine LLM/GPT mogu da se integrišu u poslovanje kompanije.

Koje su opasnosti i izazovi prilikom korišćenja LLM/GPT?

Koji je pravac i tempo razvoja LLM/GPT kako bi sada mogli da donesu strateške odluke bitne za budućnost poslovanja?


Zaposleni u kompanijama i radnim organizacijama će po završetku ove radionice steći sledeća znanja i uvide:


Šta su i kako funkcionišu Large Language Modeli i GPT?

Kako unaprediti ličnu produktivnost i kvalitet rada?

Kako koristiti GPT za povećanje produktivnosti zaposlenih?

Ideje na koje načine LLM/GPT mogu da se integrišu u poslovanje kompanije.

Ko vodi radionicu?

Tihomir Opačić je softverski inženjer sa preko 25 godina iskustva. Pored bogatog iskustva u izradi softvera, Tihomir ima i bogato iskustvo u oblasti rukovođenja timovima ljudi i vođenju kompanija. Osnivač je i vlasnik, odnosno suvlasnik, dve kompanije - Orange Hill Development i Viking Code. Na poziciji je tehničkog direktora u Holandskoj kompaniji Coding Chiefs.

Poslednje 3 godine intenzivno radi na proučavanju i implementaciji rešanja iz veštačke inteligencije, sa posebnim naglaskom na alate iz oblasti generativne veštačke inteligencije.

Njegovo bogato iskustvo u saradnji sa brojnim klijentima iz različitih industrijskih sektora omogućava mu poseban uvid u mogućnosti korišćenja generativne veštačke inteligencije za rešavanje brojnih poslovnih problema, poboljšavanje efikasnosti zaposlenih i zadovoljstva korisnika ponuđenim proizvodima ili uslugama.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da se prijavite putem Google formulara na linku OVDE.

Rok za prijavu je 7. mart 2024. do 18.00 časova.

Agenda

🗓️ Petak | 8. mart 2024.

10:00 - 10:30  Registracija i uvod u radionicu

10:30 - 11:30  Prošlost, sadašnjost i budućnost generativne veštačke inteligencije

11:30 - 12:00  Pauza za kafu

12:00 - 13:00  Prompt Engineering

13:00 - 14:00  LLM alati

14:00 - 15:00  QA sesija

15:00 - 16:00  Networking i ručak

🗓️ Ponedeljak | 11. mart 2024.

10:00 - 10:30  Registracija i uvod u radionicu

10:30 - 11:30  Open AI API integracije

11:30 - 12:00  Pauza za kafu

12:00 - 13:00  Prompt Hacking

13:00 - 14:00  Generative AI za E-commerce

14:00 - 15:00  QA sesija

15:00 - 16:00  Networking i ručak

Share