Aktuelni programi

CDT prepoznaje važnost digitalizacije kao ključnog globalnog trenda u svetskoj ekonomiji. Usredsređujući se na povećanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti pomoću IKT zasnovanih tehnoloških rešenja, CDT sprovodi programe koji omogućavaju kompanijama iz MSP sektora da prate digitalne trendove i odgovaraju na različite izazove.

Hero image

Prijavite se na neki od naših aktuelnih programa i iskoristite priliku da unapredite poslovanje pomoću inovativnih IKT rešenja i ostvarite konkurentske prednosti u digitalnom dobu.

Slika

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP 2023

Program 2023. ima za cilj da se srpskim preduzećima obezbedi mogućnost da se otisnu na putovanje u pravcu digitalne transformacije uz podršku i vođenje od strane sertifikovanih i iskusnih konsultanata i to kroz u potpunosti subvencionisani deo (ekspertska analiza) i uz 50% sufinansiranja u ostalim fazama (strategija, implementacija i verifikacija).

Detaljnije

Program podrške digitalnoj transformaciji 2022 (prijave zatvorene)

Digitalna transformacija je odlična prilika za mikro, mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brži rast, konkurentnu prednost i osvajanje novih tržišta.

Detaljnije

Slika
Slika

Program podrške digitalnoj transformaciji 2022 iz oblasti AI (prijave zatvorene)

Rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji (AI) se sve više koriste za automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, bez obzira na granu industrije u kojoj kompanije posluju.

Detaljnije

Benefiti

Podizanje nivoa konkurentnosti kroz unapređenje poslovnih procesa, ponude proizvoda i usluga, komunikacije sa potencijalnim i sadašnjim kupcima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti, kvalitetnije marketinške aktivnosti – kreiranje modernih prezentacija i promocije kompanije.

Detaljnije

Slika

Upitnici

Naši upitnici omogućavaju kompanijama da procene svoj trenutni nivo digitalizacije i identifikuju oblasti za unapređenje. Popunite upitnik i steknite jasan uvid u svoje digitalne potencijale i pravce daljeg razvoja.

DETALJNIJE