Besplatna radionica: Transformišite bankarstvo uz pomoć generativne AI

21. mart 2024.
Share
news featured photo

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete radionici "Generativna veštačka inteligencija i prompt inženjering", sa posebnim fokusom na bankarstvo, koju organizuje Centar za digitalnu transformaciju. Radionica je potpuno besplatna i pruža izvanrednu priliku za sve učesnike da se upoznaju sa najnovijim trendovima i tehnologijama u oblasti veštačke inteligencije bez ikakvog troška.

Radionica će biti održana 28. marta 2024. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Sali 6.0 u CDT HUB-u, Kneza Miloša 12, Beograd.

Radionica će vas između ostalog inspirisati:

O kojim tehnologijama će biti reči?

Radionica će opisati kako su nastali i na koji način funkcionišu Large Language Models (LLM) i Generative Pretrained Taransformers (GPT) koncepti koji su osnova Chat GPT alata.

Biće opisan način korišćenja sledećih alata: Open AI Chat GPT, Prilagođeni GPT-ovi, Google Bard, Anthropic Claude, Open AI DALL-E i Midjourney sa fokusom na primeni ovih alata u svakodnevnom radu.

Biće reči o aktuelnim dešavanjima i pravcima razvoja u AI industriji, kao i o dugoročnim očekivanjima kako će rad izgledati kada generativni AI alati dodatno napreduju.

Kome je namenjena radionica?

Radionica ne zahteva tehničke ili programerske veštine i namenjena je vlasnicima firmi, rukovodiocima i zaposlenima u kompanijama i radnim organizacijama.

Ko vodi radionicu?

Tihomir Opačić je softverski inženjer sa preko 25 godina iskustva. Pored bogatog iskustva u izradi softvera, Tihomir ima i bogato iskustvo u oblasti rukovođenja timovima ljudi i vođenju kompanija. Osnivač je i vlasnik, odnosno suvlasnik, dve kompanije - Orange Hill Development i Viking Code. Na poziciji je tehničkog direktora u Holandskoj kompaniji Coding Chiefs.

Njegovo bogato iskustvo u saradnji sa brojnim klijentima iz različitih industrijskih sektora omogućava mu poseban uvid u mogućnosti korišćenja generativne veštačke inteligencije za rešavanje brojnih poslovnih problema, poboljšavanje efikasnosti zaposlenih i zadovoljstva korisnika ponuđenim proizvodima ili uslugama.

Prijava

Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da se prijavite putem Google formulara na linku OVDE.

Rok za prijavu je 27. mart 2024. do 18.00 časova.

Agenda

10.00 - 10.30  Registracija i uvod u radionicu
10.30 - 11.15  Prošlost, sadašnjost i budućnost generativne veštačke inteligencije
11.15 - 11.45  Pauza za kafu
11.45 - 12.30  Prompt Engineering
12.30 - 13.15  LLM alati i Open AI API integracije
13.15 - 14.00  Genarative AI za bankarstvo
14.00 - 14.30  Ručak
14.30 - 15.30 QA sesija

Share