Nedelja transformacije: Tri ključne radionice u Centru za digitalnu transformaciju

29. mart 2024.
Share
news featured photo

Ova nedelja u Centru za digitalnu transformaciju (CDT) bila je obeležena serijom inovativnih radionica koje su osvetlile put ka budućnosti u tri ključne industrije: turizam, marketing i bankarstvo, sa ciljem da osnaže profesionalce kroz najnovija dostignuća u oblasti generativne veštačke inteligencije i prompt inženjeringa.

Pionirski pristup u turizmu

Prva radionica fokusirala se na revolucionalnu primenu AI u turizmu, demonstrirajući kako generativna veštačka inteligencija može unaprediti iskustvo putovanja kroz personalizovane ponude, interaktivne virtualne asistente i poboljšanje korisničke podrške.

Inovacije u marketingu

Drugi događaj bio je posvećen marketingu, gde su učesnici istraživali kako generativna AI može transformisati sadržajne strategije, SEO optimizaciju i kreiranje vizuelnog materijala, nudeći jedinstvene prilike za angažovanje ciljnih grupa na dosad neviđene načine.

Budućnost bankarstva

Treća radionica bacila je svetlo na potencijal generativne AI u bankarstvu, od automatizacije procesa preko analize finansijskih dokumenata do kreiranja sofisticiranih sistema za virtualnu podršku, postavljajući temelje za novu eru finansijskih usluga.

Svaka radionica bila je pažljivo dizajnirana da ne samo da predstavi tehnološke inovacije, već i da inspiriše učesnike da razmišljaju o praktičnoj primeni ovih alata u svom radnom okruženju. Vođene stručnjakom sa više od 25 godina iskustva, Tihomirom Opačićem, sesije su pružile vredne uvide i praktična znanja koja će učesnicima omogućiti da ostvare prednost u svojim industrijama.

Centar za digitalnu transformaciju zahvaljuje se svim učesnicima na učešću i entuzijazmu, kao i predavaču na deljenju svojih znanja i iskustava. Ove radionice su samo početak u nizu događaja koji imaju za cilj da promovišu digitalnu transformaciju i inovacije u Srbiji i šire. Ostanite povezani sa CDT-om za više informacija o budućim radionicama i događajima koji oblikuju digitalnu budućnost.

Share